Електротехник София – Sofia Electrician
Обадете се: 0876 31 33 21 | Call Us: 0988 800 898

Изграждане на Електро Табла

Изграждане на Ел Табла

Нашият екип се е специализирал в изграждане на ел табла за жилищни, промишлени и търговски обекти. Без значение от вида и сложността на електромрежата ние ще се справим с изграждането на всяко ел табло.

Ел таблото в една сграда е изключително важно, защото без него нищо няма да работи. А ако ел таблото е изградено некоректно качеството на работа на ел мрежата Ви ще бъде силно влошено, постоянно ще падат бушони, ще има токови удари и изгорели контакти. Като цяло професионалното и качествено изграждане на ел табло е почти толкова важно, колкото и изграждането на ел инсталацията в сградата, защото дори и да има изградена ел мрежа, без добре работещо табло тя се превръща в потенциална опасност за живеещите там. В ел таблото са всички измервателни и контролни уреди, автоматични предпазители, защитна автоматика, както и засичащият потреблението Ви електромер. Поставянето на всеки от тези компоненти на правилното място е от първостепенно значение за това, как ще работи след това цялата електрическа система. Ние ще изградим Вашето ел табло съобразно всички български и европейски стандарти за безопасност, гарантирайки Ви на 100% безпроблемност при последващата му работа. Изграждане на ел табло е изключително отговорна задача, която изисква опит, знания, умения и не на последно място специализирани инструменти и уреди, които да отчитат точно и прецизно всяка промяна в напрежението в таблото при поставянето на отделните му елементи. Ние притежаваме всичко това и затова съвсем отговорно можем да заявим, че оставяйки изграждането на ел табло в нашите ръце, Вие ще си гарантирате спокойствие при по нататъшната му експлоатация и сигурност, че всичко работи добре.

Аварийни Ситуации Ли Е?

Oбадете се: 0876 31 33 21

Ние работим в цяла София